CAMERA GIAO THÔNG

THIẾT BỊ ĐO TỐC ĐỘ XE CƠ GIỚI SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ RADAR

Thiết bị đo tốc độ tự động tốc độ xe cơ giới sử dụng nghệ radar, sản phẩm đáp ứng theo tiêu chuẩn ĐLVN 220 : 2017 và được kiểm định theo yêu cầu kỹ thuật đo lường của Việt Nam...
Liên hệ

BECOME A SUBSCRIBER

Get 15% off your next order. Be the first to learn about promotions special events, new arrivals and more