Giải pháp camera thông minh

Đăng bởi admin vào lúc

ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN VỀ CAMERA THÔNG MINH

Camera IP thông minh hay còn gọi là Smart camera IP

Khi nhắc đến camera thông minh bạn thường đặt câu một số câu hỏi :

- Tại sao lại gọi là camera thông minh?

- Hệ thống camera thông minh gồm những gì?

- Thế nào được gọi là camera thông mình?

Những phân tích dưới đây của chúng tôi sẽ làm bạn hiểu rõ hơn thế nào là camera thông minh.

Một  số sản phẩm Smart camera IP của http://e111.com.vn/trang-chu

Mẫu mã sản phẩm

Thông số kỹ thuật :

Tính năng của camera thông minh:

- Chức năng đếm người ra vào “COUNTING”:

- Kiểm soát chuyển động theo hướng từ trái qua phải : tất cả các chuyển động diễn ra có hướng từ trái qua phải sẽ được camera giám sát ghi lại và cảnh bảo trên màn hình hiện thị.

- Kiểm soát chuyển động theo hướng từ phải qua trái : tất cả các chuyển động diễn ra có hướng từ phải qua trái sẽ được camera giám sát ghi lại và cảnh bảo trên màn hình hiện thị.

- Kiểm soát vùng bảo vệ vào : bạn dễ dài cài đặt một vùng bảo vệ vào trên hiển thị ví dụ như : bạn muốn bảo vệ khu vực cổng, hoặc tường rào để phát hiện các chuyển động vào vị trí này. Khi bạn thiết lập xong vùng bảo vệ bằng các vẽ các ô bảo vệ trên camera.Khi có đối tượng xâm nhập vào vị trí này camera sẽ cảnh báo trên màn hình hiện thị, kích hoạt các năng như : báo động, chuyển màn hình sang chế độ pop-up, cảnh báo email, sms …

- Kiểm soát vùng bảo vệ ra : bạn dễ dài cài đặt một vùng bảo vệ ra trên hiển thị ví dụ như : bạn muốn bảo vệ khu bên trong cổng, hoặc tường rào để ngăn báo động khi chuyển động ra khỏi vị trí này. Khi bạn thiết lập xong vùng bảo vệ bằng các vẽ các ô bảo vệ trên camera. Khi có chuyển động  ra khỏi vị trí này camera sẽ cảnh báo trên màn hình hiện thị, kích hoạt các năng như : báo động, chuyển màn hình sang chế độ pop-up, cảnh báo email, sms …

- Kiểm soát “STOPED” hay còn gọi là kiểm soát dừng : tất cả các chuyển động sẽ được giám sát bởi camera và bất kỳ chuyển động nào mà ngừng lập tức camera sẽ sẽ cảnh báo trên màn hình hiện thị, kích hoạt các năng như : báo động, chuyển màn hình sang chế độ pop-up, cảnh báo email, sms …

- kiểm soát di chuyển “LOITERING” : tất cả các chuyển động sẽ được giám sát bởi camera và bất kỳ chuyển động nào xuất hiện lập tức camera sẽ sẽ cảnh báo trên màn hình hiện thị, kích hoạt các năng như : báo động, chuyển màn hình sang chế độ pop-up, cảnh báo email, sms …

- kiểm soát di rời  “REMOVED” : khi bạn cần thiết lập vùng bảo vệ để cảnh báo di chuyển các đồ vật đặt trong vùng bảo vệ đó thì tất cả các thiết lập bảo vệ này sẽ được giám sát bởi camera và khi có di chuyển  lập tức camera sẽ sẽ cảnh báo trên màn hình hiện thị, kích hoạt các năng như : báo động, chuyển màn hình sang chế độ pop-up, cảnh báo email, sms …

Trên đây là toàn bộ những tính năng cơ bản thường thấy trên một camera IP thông minh.

Với những phân tích ở trên của http://e111.com.vn  của chúng tôi phần nào bạn đã hiểu được tại sao lại gọi là camera thông minh.

Trong bài viết tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu bài viết thế nào là hệ thống camera thông minh.

 


BECOME A SUBSCRIBER

Get 15% off your next order. Be the first to learn about promotions special events, new arrivals and more