ghi-am-ghi-hinh

Hệ thống thiết bị ghi âm ghi hình phục vụ công tác hỏi cung bị can cơ động

Thiết bị kỹ thuật để ghi lại âm thanh hoặc hình ảnh có âm thanh trong quá trình hỏi cung bị can; lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội; lấy...
Liên hệ

Thiết bị ghi âm ghi hình phục vụ công tác hỏi cung bị can cơ động

Thiết bị ghi hình cơ động, cố định phục vụ cho việc Thực hiện ghi âm, ghi hình khi hỏi cung bị can; Ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; Thiết bị quản lý thẩm vấn di động, hệ thống...
Liên hệ

BECOME A SUBSCRIBER

Get 15% off your next order. Be the first to learn about promotions special events, new arrivals and more