man-hinh-cam-ung-tuong-tac-thong-minh

MÀN HÌNH CẢM ỨNG TƯƠNG TÁC THÔNG MINH

Ngày nay, khi đến các lớp học, văn phòng, hội nghị thay vì thấy những chiếc bảng đen, bảng trắng treo tường thì ta nhìn thấy những màn hình lớn có thể thao tác trực tiếp bằng các...
Liên hệ

BECOME A SUBSCRIBER

Get 15% off your next order. Be the first to learn about promotions special events, new arrivals and more